• طراحي، مشاوره و اجراي زيـر سـاخت شبـكه هاي انتقال ديتا LAN،WAN،MAN

رشد سريع شبکه و اينترنت و افزايش ميزان دسترسي به آن، شاهد استفاده گسترده از سيستم هاي شبکه اي و برنامه هاي کاربردي مبتني بر شبکه و وب هستيم. استفاده از اين امکانات مزاياي متعددي را به دنبال دارد و اين امر زماني محقق مي شود که که تمهيدات خاص در طراحي و استقرار اين سيستم ها لحاظ گردد. 
براي هر مرحله از پياده سازي اين دسته از سيستم هاي حساس، چارچوب ها و استانداردهاي متعددي تاکنون معرفي گرديده که به کارگيري آنها تقريبا الزامي است، ولي چگونه مي توان به درستي نحوه پياده سازي درست اين الگوها و چارچوبها پي برد؟ به عبارت ديگر چه چيزي مي-تواند بر درستي پياده سازي آنها صحه گذارد؟ 
شرکت امن افزار تجهیز با تکيه بر تجارب خود در بيش از يک دهه گذشته و بهره گيري از تيم مجرب در حوزه شبکه، در بسياري از پروژه هاي حوزه شبکه، اقدام به مشاوره طراحي و يا نصب و راه اندازي شبکه هاي زيرساخت و انتقال داده نموده است. 

• طراحي، مشاوره و اجراي DATA CENTER

با پيشرفت روزافزون صنعت IT و وابستگي صنايع ديگر به آن، «دسترس پذيري» به عنوان يكي از اصول زيربنايي فناوري اطلاعات شناخته شده است. با توجه به شواهد، به وجود آمدن وقفه به هر دليل در كار سيستم هاي كامپيوتري، به خصوص در سايت هاي تجارت الكترونيك باعث ضررهاي جبران ناپذيري خواهد شد. ارائه سرويس پايدار و بدون وقفه با توجيه اقتصادي مناسب، از مباني اوليه كسب و كار براي هر سازمان يا شركت موفق بوده كه اين امر نيازمند تحقيق و بررسي هاي همه جانبه در هر مجموعه، جهت نيل به استانداردهاي لازمه مي باشد. متمركز سازي سيستم هاي سرويس دهنده در جهت پايين آوردن هزينه هاي نگهداري ، محافظت، كنترل و مديريت آسان باعث بوجود آمدن مراكزي شد كه به آنها اتاق سرور و به شكل جدي تر آن مركزداده يا مركزداده گويند. با توجه به قرار گرفتن اغلب سيستم ها و سرويس ها و وسايل ارتباطي هر مجموعه در مركزداده و همچنين قرار گرفتن اطلاعات كسب و كار سازمان ها و شركت ها در اين مكان كه در حكم شريان حياتي براي ادامه كسب و كار است، حفاظت و نگهداري از آن از مهمترين وظايف هر مجموعه خواهد بود. 
با ايجاد مركزداده و متمركزسازي، مي توان هزينه هاي نگهداري، افزونگي، امنيت، سرمايش، توان و پشتيباني از سرورها را كاهش داده و باعث ايجاد بهينه گي در راستاي نيل به اهداف در همه زمينه ها شد. از نگاهي ديگر، مراکزداده ها از استراتژيکترين سرمايهگذاريهاي سازماني محسوب ميگردند. شرکت شرکت امن افزار تجهیز با استفاده از نيازها و خواسته هاي کارفرما و با پايبندي به استانداردهاي طراحي مرکزداده سازماني و با تكيه بر تجارب ارزشمند خود، از جوانب مختلف، اقدام به استخراج عناصر اصلي طراحي مركزداده مي نمايد. 

• خدمات پشتيباني شبکه

مستقل از طراحی و راه اندازی یک مرکز داده و یا شبکه زیرساخت با رعایت استانداردهای موجود، نگهداری و مراقبت و ارائه خدمات پشتیبانی حائز اهمیت است. این بسته از خدمات شامل راهبری، نگهداری و پشتیبانی سخت افزارها، نرم افزارها، سامانه های اطلاعاتی و همچنین مراکز داده سازمان ها است. شرکت شرکت امن افزار تجهیز برای انجام این بخش از سبد خدمات خود از نیروهای خبره دارای مدارک و گواهینامه های داخلی و بین المللی بهره جسته که حسب درخواست کارفرما قادر به ارائه خدمات در سایت مشتری خواهند بود.