Expansion Enclosure JBOD

Expansion Enclosure  JBOD

برای گسترش فضای ذخیره سازی Infortrend  گزینه های متنوعی برای انتخاب ارائه می دهند ، بنابراین کاربران می توانند با توجه به دیسک های (3.5 "یا 2.5") ، فضای فیزیکی یا ظرفیت ذخیره سازی داده ها ، دستگاه مناسب برای توسعه را انتخاب کنند. JBodهای Infortrend در ظرفیت های مختلف rackmount 3.5 ” 2U 12-bay  ، 3 U 16-bay یا حتی با تراکم بالا 2U 24-bay و 4U 60-bay  ارائه شده اند. با توسعه پذیری فوق العاده انعطاف پذیر Infortrend ، با افزودن JBod  به راحتی می توان فضای موردنیاز برای ذخیره دیتا را توسعه داد.

JBod برای سیستم های ذخیره سازی Rackmount

این JBodها برای EonStor DS / GS / GSe / GSe Pro Family طراحی شده اند ، درظرفیت های 2U 12-Bay و3U 16-Bay برای درایوهای 3.5" ،2U 24-Bayو  2U 25-Bayبرای درایوهای 2.5" ارائه شده اند و همچنین برای استفاده در موارد خاص موردنیاز به ظرفیت بالا 4U 60-bay نیز درنظر گرفته شده است.